Confidenţialitatea datelor


Acest site (www.rolesipatine.ro) este administrat de societatea Dot Collective SRL, cu sediul în Localitatea Vulcan, str. Cristianului, nr. 897, cod 507270, judeţul Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J08/392/2002 având codul unic de înregistrare 14552331 şi denumită în continuare furnizor.

Securitatea datelor personale şi a informaţiilor
Datele personale introduse de către utilizatorul serviciilor noastre vor fi folosite de furnizor numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularul de comandă sunt necesare pentru confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunţarea promoţiilor în curs etc., în nici un caz nefiind furnizate/vândute unei terţe părţi.
Furnizorul nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fară acordul dumneavoastră explicit. Datele personale pot fi transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale, în cazul unei solicitări, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Furnizorul foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor colectate.

Dreptul la opoziţie
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată trimisă prin email, sau în scris, la sediul furnizorului. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele colectate nu vor fi transferate în străinătate.

Dot Collective SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adrese de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresele de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul tău explicit.